Ägare till Alebo Pensionat 

Datum köpebrev

Namn

?

Unnaryds södra byamän

15 augusti 1861

Johan Edvard Kajander och Katarina Kajander

20 november 1894

Gustav Svensson Hultgren och Emilia Svensson

8 december 1915

Axel Andersson

8 december 1915

Karl Svensson

8 december 1915

Johan August Bratt

17 september 1917

E. L. Kullberg

17 september 1917

Adolf Scherdin

17 september 1917

F. H. Westermark och Axel Johansson

23 september 1919

F. H. Westermark och Axel Johansson

26 november 1920

Oscar Svensson och Hanna Svensson

 

C. V. Ljungqvist och Josefina Ljungqvist

1 december 1921

Anders Aldén och Helga Aldén

20 juli 1926

Johannes Wilhelm Andersson

14 oktober 1937

John Nilsson (dödsbo efter ovanstående)

15 november 1937

Ernst Sandkvist och Elsa Sandkvist

19 april 1963

Allan Thorsson

19 november 1979

Jytte Hövdinghof

14 januari 1988

Jan Haapanen och Bo Kristensen

27 juli 1992

Erik Dich och Mette Dich