Till startsidan                                                 Alebo => aktuellt 2006           Energisattsningar
 

Panasonic värmepump - utomhusdelen

Panasonic värmepump inomhusdelen       1 KW in ►► 5,5 KW ut som värme

8/11-06: Pelletsbrännare, transportör och magasin. Magasinet tar 26 säckar á 16 kg = 416 kg

8/11-06: Automatiken till pelletsbrännaren

.

8/11-06: Pellets i förrådet

8/11-06: En leverans av pellets är på 4 pallar á 52 säckar = 208 säckar á 16 kg = 3 328 kg motsvarande 1 250 liter olja

8/11-06: Pellets bör förvaras inomhus för att inte fukthalten ska bli för stor

8/11-06: Lite fakta om pellets

Ersättnings volymer för att få ut samma värmeeffekt.
 
2,1 ton pellets, med 8-9% fukthalt färdigt att eldas. 
Pris: ca 4 620:- inkl. moms
1 m3 eldningsolja.
Pris ca 10 000:-
inkl. moms

Läs mer på www.sydpellets.se