Till startsidan                                                 Alebo => aktuellt 2007          

Pga. av ökad tillströmning av gäster är vi tvungna att utvidga parkeringsmöjligheterna så att besökare inte blir tvungna att parkera
på Södra Vägen till fara för trafiken här.
 

Gräsmatta ovanför uteservering

Resultat. Slutbeläggning kommer senare. Fyra träd har planterats - fler tillkommer.

Ny parkering vid annexet

Nya parkeringen i bruk