• På svensk - In Swedish
  • In English - På engelsk

  • Konference

Konference i Sverige

hvad med momsen?

Sådan påvirkes møder af de nye EU-regler

Mens debatten raser om rekordhøj hotelmoms og manglende ret til fuld momsafløftning i Danmark for erhvervsmæssige møder og konferencer, vender nye EU-regler om moms op og ned på mange forhold – men der er kun en lille ændring for konferencer i udlandet.

Når en dansk erhvervsvirksomhed eller organisation holder møde i et andet EU-land, f.eks. Sverige eller Tyskland, er det stadig billigere end i Danmark. Først og fremmest på grund af momsreglerne. I Danmark kan du stadig kun modregne 25 pct. af den betalte moms på hotel- og konferenceydelser, mens der fuld fradragsret i alle andre EU-lande.

Det faktum har indtil nu været benyttet af mange danske mødearrangører til at søge – og få - momsen refunderet i det land, hvor man har placeret en konference, efter at fakturaen er blevet sendt hjem til Danmark. Det kan man stadig, men anmodningen om refusion skal nu under alle omstændigheder gå via det danske skattevæsen.

Særregler for hotel og restaurant

Ændringen er et led i den såkaldte ”momspakke”, der pr. 1. januar 2010 trådte i kraft i hele EU. I forhold til handel mellem landene har pakken som nyt udgangspunktet, at kunden skal betale momsen hjemme i sit eget land af den vare eller ydelse, han har købt i udlandet. Men på et par punkter er der undtagelser, som fastholder den praksis, at det er det pågældende lands momsregler, der er gældende, når man placerer et møde eller en konference i udlandet.

Momspakkens sprog hedder det ”Særregler – Ydelser som ikke følger hovedreglen om momsbeskatning i købers hjemland”. Herunder figurerer såvel ”indkvartering i hotelsektoren, ferielejre og campingpladser” som ”restaurant- og cateringydelser (der) skal momses i det land, hvor ydelsen udføres”.

Søg refusion via Skat

Det vil sige, at arrangerer du som dansk momsregistreret virksomhed en konference i Sverige, skal du bede konferencestedet (hotellet el. lign.) om en faktura med svensk moms, som i øvrigt er på 12 pct. for hotelovernatninger og cateringydelser - og 25 pct. for restaurantydelser. I Tyskland er taksterne hhv. 7 pct. og 19 pct.

Man kan ikke længere søge den betalte moms refunderet i det udland, hvor man har holdt mødet, men skal gøre det via virksomheds-tast-selv siderne på Skats hjemmeside. Det danske skattevæsen formidler derefter anmodningen videre til kollegerne hos f.eks. det svenske Skatteverket, som godtgør hele momsbeløbet efter de svenske regler.

For udenlandske virksomheder, der holder møder i Danmark, ser det stadig sort ud, da de tilsvarende skal betale den høje danske moms på 25 pct. på alt og kun kan få refunderet 25 pct. af momsbeløbet efter de danske regler.

Læs om proceduren for refusion af moms på www.skat.dk -> tast selv erhverv -> ”Læs om Refusion af moms” (nederst til venstre på siden).